Kolizja, wypadek, kradzież! – co robić?

Informacje

Kolizja, wypadek, kradzież! – co robić?

Podstawowym zadaniem na miejscu zdarzenia (kolizji lub wypadku) jest zapobieżenie zwiększeniu się szkody oraz zabezpieczenie tego miejsca.

Poniżej wskazówki, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jeśli przydarzył Ci się jeden z poniższych przypadków:

Kolizja - pojazd należy usunąć na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu. Jeżeli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy a jesteś na terenie Polski możesz skorzystać z usługi assistance.

W przypadku zdarzenia w Polsce objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia Assistance Polska lub PZU Auto Pomoc, prosimy o pilny kontakt z Centrum Alarmowym PZU SA:

tel. (22) 2 102 102 lub tel. 801 102 102

W przypadku powstania szkody za granicą, objętej ubezpieczeniem autocasco, należy dzwonić pod numer:

tel. (+4822) 566 55 55

Wypadek z ofiarami w ludziach - w żadnym razie nie ruszaj pojazdu, postaraj się zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia oraz zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.

Kradzież pojazdu - niezwłocznie zgłoś ten fakt Policji i PZU SA.

Pamiętaj!

⇒ Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie dokumenty pojazdu, prawo jazdy, polisę ubezpieczeniową oraz druk „Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”.

Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym - PDF

⇒ Pamiętaj, że musisz niezwłocznie powiadomić Policję o każdym wypadku z ofiarami w ludziach lub jeśli okoliczności wypadku nasuwają przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (np.: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu).

⇒ Pamiętaj, aby nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej jazdy i nie podejmować naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez PZU SA.

⇒ Współpracując przy likwidacji szkody z zakładem ubezpieczeń, unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy zmuszony będziesz pokryć z własnej kieszeni.